Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted byedhellZirconHypothermiapenispenispenislolstettinerkivlovbiesyfiodora
Reposted byhashv2pxedhell
Reposted bylubiedarkside lubiedarkside
Reposted bymirandogaborFeindfeuerpsygatestrzepykeluzwyklazupapanpancernyGKXkingxanthriseriseKrzychuleccarsten233LukasYorktelujanuschytrusUncommonSensenaichGantarterriblecatedhellhawakgrarzynkaZirconhalsharseelQudaciantichrisKetchupsuicideWhiteLight
Reposted frommangoe mangoe viaregcord regcord
8081 4a83 500
Reposted fromjustynki justynki viaregcord regcord
0941 d15b 500
Reposted fromnutt nutt viajanuschytrus januschytrus
0218 d947 500
Edukuj swoją horom curke, że jest coś takiego, jak krzywa Bella ilustrująca dystrybucję IQ w danej społeczności, a za tym wiążącą się z IQ zdolność kontroli popędów. Cała edukacja świata nie powstrzyma kogoś o subsaharyjskim IQ od wzięcia tego, na co ma ochotę, kiedy nie widzi bezpośrednich przeszkód. Stawiając się w pozycji słabości, na przykład nadużywając alkoholu poza domem, albo udając się samotnie w odludne miejsca, zawsze rzucasz k20 przeciwko krzywej Bella, że nie wpadnie akurat 1 i nie trafisz na kogoś z przedziału "some people". Feminizm bazuje na ignorowaniu biologicznej rzeczywistości na rzecz mitów boasowskiej niby-antropologii, dlatego daje najgorsze możliwe wskazówki.
Reposted fromkelu kelu viajanuschytrus januschytrus
Reposted bypsygateLeguanienIgnitionKrzychulecHypothermiakagelDagarhenv2pxbeebopsofiasambassadorofdumbbankateijakoolMissDeWordeAtarikirstenowprincess-carolynselen34Pstryk
Reposted fromregcord regcord viaedhell edhell
Reposted byLeguanienHypothermiaIgnitionanderer-tobilaughs
Reposted byEinhornZorroathalisbeebopghalbadiousnosiema
Reposted byEinhornZorroHypothermiav2pxszpaqusVinrolinosiemajanuschytrus
Reposted byedhellLeguanienMartwa13
Reposted byLeguaniencachalotgrarzynkaIgnitionpressanybetoninzynierszpaqusschaafsoupitUpjustonebulletczterywiekipozniejkarmacomaEliskunkzelbekonsssssmemesjaszLuukkaxanthRRichievimes0slovanitroventasparagustentacleguypassingbirdAluAlupsygateArtifexExMachinawujcioBatconnlasairorangeugartenaichmociumpanieponurypiekarzschlachtorosKokosemnamirexnoctularwyastralnekellerabteilprimonoxeoshitonarainbowbloodrainbowlevunemetafnordPuck152PsaikoboladesabaoceplusMrCoffeLogHiMaYarrickniggertitspapajjudyszano-mocarz-jestemthe-devilsofakantep856nesrait
In 1995, only two years after the worldwide web was born, Bill Gates tried to explain ‘The Internet’ to David Letterman
Reposted fromtgs tgs vianitrovent nitrovent
9645 3769
Reposted fromzelbekon zelbekon
2909 9242 500
Reposted fromteijakool teijakool viaPuck152 Puck152
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl